Co je GEMINI?

˚GEMINI - stručně a jasně!

Gemini je projekt společné iniciativy (GEMeinsame INItiative) pro česko-německý pracovní trh v oblasti přeshraniční profesní orientace. Hlavním tématem je profesní orientace a zajištění odborných a kvalifikovaných pracovníků.

Projekt je soustředěn především na hospodářský a pracovní trh v německo-české časti euroregionu Nisa. Projekt „GEMINI” reaguje na konkrétní potřebu pracovního trhu a přispívá k rozvoji společné česko-německé profesní orientace v regionu skrz:

01–

Realizace

Realizaci 26ti česko-německých seminářů pro žáky středních odborných škol a učilišť k tématu profesní orientace a 6 odborných seminářů pro učitele. Vedle teoretických znalostí budou také uskutečněny zajímavé přeshraniční exkurze v podnicích.

Mimo odborných znalostí budou také zprostředkovány jazykové a mezikulturní znalosti, které jsou nezbytné pro úspěšnou kariéru v Euroregionu Nisa.

02–

Aktuální stav

Současný stav znalostí o přeshraniční profesní orientaci je analyzován a z výsledků teto analýzy budou odvozeny konkrétní požadavky. Za tímto účelem byla provedena českým partnerem – Centrem vzdělanosti Libereckého kraje analýza, která zkoumá současný stav poznání. Výsledky teto analýzy budou základem pro koncepční rámec profesně orientovaných seminářů a pro vytvoření dvoujazyčného pracovního materiálu pro učitele.

03–

Profesní orientace

Bude vytvořena česko-německá publikace „Příručka přeshraniční profesní orientace v Euroregionu Nisa“ určena pro učitele, obsahující návrhy pro výuku.

04–

Zpracování časopisu

Vypracování německo-českého školního časopisu k tématu profesní orientace v přeshraničním hospodářském a pracovním trhu, který bude společně vytvořený mládeží z obou zemí.

˚ZAJISTIT PERSPEKTIVU

Cílem všech těchto opatření je příprava mladých lidí na šance a perspektivy na přeshraničním pracovním trhu v Euroregionu Nisa. Dále také kooperace českých a německých aktérů s cílem vybudovat v této oblasti vzájemnou přeshraniční spolupráci.

Realizace projektu je doprovázena skupinou odborníků z obou zemí, kteří zastupují různé oblasti a zařízení jako např. politika, hospodářství, vzdělávání a škola nebo další instituce v regionu.

logo_neu

Tento projekt byl podpořen ze zdrojů EU, z programu pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.