Pro koho je Gemini?

Profesní orientace se stává stále důležitější v souvislosti s demografickými změnami a potřebou kvalifikovaných pracovníků. Tento vývoj se týká nejen národních,  regionálních a hospodářských pracovních trhů, ale také příhraničních regionů s jejich přeshraničními vazbami.Příhraniční regiony jsou vyznačovány určitými problémovými oblastmi. Za prvé – jsou často v nevýhodě z hlediska infrastruktury – musí se prosazovat proti atraktivnějším pracovním a ekonomickým oblastem v městských centrech – často spojené s poklesem populace a odchodem mladé inovativní generace. Za druhé – aktéři v příhraničních oblastech mají, díky vznikající přeshraniční kooperaci, možnost společně tento potenciál hospodářského a pracovního trhu využít.  Nicméně, zde jsou určité stávající vnitrostátní předpisy, zejména systémy vzdělávání a odborné přípravy, které nejsou transparentní.

Tak nejsou rozpoznány mimo jiné také národní závěry, v profesním vzdělávání nejsou transparentně představeny získané kompetence,  např. existující vzdělávací plány, které nejsou odsouhlaseny v oblasti příhraniční kooperace, stejně tak rámec společně vyvíjených a akceptovaných kvalifikací. K tomu jsou tzv. euroregionální kompetence (např. přeshraničně-specifické informační kompetence, jazykové kompetence, mezikulturní kompetence, atd.), které si musí osvojit budoucí zaměstnanci euroregionálního pracovního trhu.

cílovými skupinami

Důležitými osobami a cílovými skupinami v našem projektu jsou:

 • Učitelé na středních školách (D) a odborných školách (CZ) v ERNN, v jejichž
  odpovědnosti leží profesní orientace žáku.
 • Mládež ve věku 13-16 let na středních školách (D) a odborných školách (CZ).
 • Podniky, které sledují strategický zájem na volném, příhraničním, německo-českém,
  hospodářském a pracovním trhu a kteří chtějí kvalifikovat své zaměstnance a budoucí
  pracovníky v kontextu euroregionálních kompetencí.
 • Multiplikátoři, kteří by vytvářeli rámcové podmínky profesního vzdělávání a německo-
  česká kooperace se zřetelem na společný, volný, příhraniční, německo-český pracovní trh.

Zvláštní význam má v zobrazeném kontextu profesní orientace mladých lidí v německých středních školách a českých odborných a technických školách, kde studenti dostávají profesní poradenství. Zvláště v tomto období života jsou velmi důležitá rozhodnutí, tykající se vzdělávání a s tím spojené rozhodnutí zůstat v regionu (a tedy budoucí rozhodnutí o ERNN).

logo_neu

Tento projekt byl podpořen ze zdrojů EU, z programu pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.